Continue begeleiding

Tijdens de bevalling is vertrouwen in jezelf belangrijk. Maar zonder hulp van anderen is het moeilijker. Uit onderzoek is gebleken dat continue begeleiding tijdens de bevalling veel voordelen heeft voor de barende.

Wij als verloskundige streven er in de praktijk naar dat u en uw partner continue begeleid wordt, als dat gewenst is. Dit kan op diverse manieren. De dienstdoende verloskundige kan blijven als u dat wilt vanaf het moment dat u in de actieve ontsluitingsfase zit. Bevalt u thuis dan bellen we vroeg naar de kraamverzorgende, zij zijn ook opgeleid op jullie te ondersteunen tijdens de bevalling.

Als u  in het ziekenhuis bevalt onder onze leiding geldt hetzelfde als thuis. Ook daar is er altijd een kraamverzorgende of verpleegkundige om jullie samen met ons te ondersteunen.

Bij een overdracht aan de gynaecoloog is de situatie anders. Dan zal de zorg voor jullie worden overgenomen door de klinisch verloskundige, arts-assistent of gynaecoloog. Er is dan een verpleegkundige om jullie te ondersteunen. Als de overdracht plaatsvindt in een van de laatste fases van de bevalling, dan proberen wij zoveel mogelijk te blijven tot de geboorte van jullie kindje.