Geboorteplan

In het geboorteplan beschrijft u uw wensen en behoeften rondom de bevalling. Het is een reflectie van uw verwachtingen, behoeften en angsten. Een geboorteplan is vooral bedoeld als communicatiemiddel. In een aanvullend gesprek met de zwangere en haar partner kan de verloskundige nadere uitelg geven en verwachtingen eventueel bijstellen.


Een geboorteplan draagt bij aan een positieve ervaring van de bevalling omdat:

* De zwangere vooraf nadenkt over wat er tijdens de bevalling kan gebeuren en wat zij belangrijk vindt. Dat kan rust en een gevoel van controle geven

*  Het een aanleiding is om samen met uw partner en verloskundige de verwachtingen van elkaar te bespreken

* Door het geboorteplan blijft de zwangere betrokken bij dingen die er tijdens de bevalling gebeuren en beslissingen die er genomen worden. Ook op momenten dat u zelf niet goed kunt vertellen wat u wilt

* Bij overdracht andere zorgverleners goed op de hoogte zijn van de wensen van de zwangere

Wat kunt u onder andere in een geboorteplan beschrijven:

* Waar u wilt bevallen

* Wie er bij de bevalling aanwezig mogen zijn

* In welke houding u wilt bevallen

* Of u pijnstilling wilt en zo ja, welke methode

* Of u borst- of flesvoeding wilt gaan geven

Maak een geboorteplan:

Middels ons Geboorteplan kunt u uw wensen en verwachtingen opschrijven. Na het invullen kunt u het geboorteplan  naar ons toesturen via de email. Wij dragen er dan zorg voor dat het document aan uw dossier wordt toegevoegd.