Het eerste bezoek

Zodra u een positieve zwangerschapstest hebt, kunt u zich aanmelden bij onze praktijk. Hiervoor kunt u het aanmeldformulier gebruiken >>>.

Binnen drie werkdagen nemen wij contact met u op om een eerste afspraak te maken. Deze afspraak vindt bij voorkeur plaats rond de 8 weken zwangerschap. Deze afspraak duurt ongeveer 60 minuten. Tijdens dit gesprek kunt u, indien gewenst een echo laten maken.

Het doel van het eerste gesprek is om kennis te maken, om goed in kaart te brengen wie u bent en om uit te vragen of er dingen zijn waar wij rekening mee moeten houden in de zwangerschap. Tijdens het gesprek zullen we daarom allerlei vragen stellen over uw gezondheid en die van uw partner. Ook is het van belang te weten of er erfelijke ziektes in de familie voorkomen. We geven informatie over hoe u gezond zwanger kunt zijn en wat onze rol is tijdens de zwangerschap. Indien gewenst informeren we u over mogelijke onderzoeken die u in de zwangerschap kunt laten verrichten. Ook zullen we tijdens deze eerste controle uw bloeddruk meten en zult u een formulier meekrijgen om bloed te laten afnemen om uw hemoglobinegehalte, suikergehalte, bloedgroep en rhesusfactor te bepalen en te testen op irregulaire antistoffen, Lues (syfilis, een geslachtsziekte), hepatitis B (leveraandoening) en HIV. Dit bloedonderzoek kunt u laten verrichten bij een van de prikposten van de STAR.

Alle gegevens van de eerste en vervolg controles komen in uw (digitale) zwangerschapsdossier te staan. U krijgt van ons een afsprakenkaart mee waarop de afspraken voor vervolgcontroles gemaakt worden. We vragen u dan ook om deze kaart bij elk volgend bezoek weer mee te nemen.

Ik wil me aanmelden bij de verloskundige