Klachten

Bij de begeleiding van uw zwangerschap, bevalling en kraambed, willen wij u zo goed mogelijk zorg verlenen. Toch kan het zo zijn dat er klachten ontstaan.

Als verloskundigen van Verloskundigenpraktijk Carnisselande, vinden wij het van belang om u te        wijzen op onze klachtenregeling.

Als u klachten heeft over de verloskundige hulp of over de behandeling door één van ons, dan is het aan te raden om eerst met de verloskundige zelf daarover te praten. Als een gesprek het probleem niet heeft opgelost, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de KNOV.

U kunt uw klacht over de verloskundige ook aan deze commissie voorleggen, als zij uw bevalling poliklinisch heeft begeleid.

De KNOV Klachtencommissie:

  • Doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht
  • Kan een aanbeveling aan de verloskundige doen
  • Behandelt uw klacht onafhankelijk
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • Heeft geheimhoudingsplicht
  • Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Het is altijd mogelijk uw klacht ook aan een andere instantie voor te leggen, zoals een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.