Kwaliteitsbevordering

Alle verloskundigen van verloskundigenpraktijk Carnisselande zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister van de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen). Dit betekent dat wij ons dienen te houden aan standaarden en richtlijnen van de beroepsgroep.

Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd door middel van het bijwonen van nascholingen, symposia  en congressen en er wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de nieuwste richtlijnen van onze  beroepsvereniging. Ook is er regelmatig overleg met andere zorgverleners in de regio die te maken hebben met verloskundige zorg.