Pijnbestrijding

Tijdens de zwangerschap is het van groot belang dat u zich samen met ons gaat voor bereiden op de bevalling. Goede voorlichting over de bevalling en de pijnbeleving, zijn belangrijk om de bevalling naar tevredenheid te laten verlopen. Een zwangerschapscursus zal hierbij zeker helpen.

Elke bevalling doet pijn, maar de verschillen in pijnbeleving tussen vrouwen zijn groot. De pijn in de onderbuik (en soms rug en benen) wordt veroorzaakt door het samentrekken van de baarmoeder (weeën) tijdens de ontsluitingsfase. Tussen de weeën door is er vaak een pijnloze rustperiode. Naarmate de ontsluiting vordert, duren de weeën langer en worden de pauzes korter. Het moment waarop u mag gaan persen komt dan nabij. Meepersen vermindert de pijn of doet zelfs de pijn helemaal verdwijnen. Later tijdens het persen wordt het oprekken van het weefsel pijnlijk.

Wij zullen ervoor waken dat de bevalling niet te lang gaat duren. U moet niet uitgeput raken want dan bent u niet meer in staat om de weeën goed op te vangen.

Tijdens de ontsluitingsweeën helpt het om regelmatig te veranderen van houding. Ook het nemen van een bad of douche bevordert de voortgang, verhoogt het comfort en vermindert de behoefte aan pijnbestrijding met medicamenten. Het is prettig als er iemand is die u continue kan ondersteunen, dit kan uw partner zijn, maar wij kunnen ook de kraamverzorgster vragen te komen als het nodig is. Thuis heeft u goede mogelijkheden om de beleving van de pijn te beïnvloeden. Wij kunnen u hierin begeleiden. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen thuis vaak minder pijn ervaren.

Het kan voorkomen dat de draagkracht niet (meer) voldoende  blijkt om de pijn te verdragen en dat er medicamenteuze pijnstilling nodig is. In dat geval zullen we samen met u bekijken welke mogelijkheden we dan voor u  hebben. In de ziekenhuizen waar wij mee samenwerken zijn de volgende middelen beschikbaar;

  • Pethidine;  Dit is een middel dat wordt toegediend via een prik in uw been. Het effect is dat u wat slaperig wordt en de scherpe kantjes van de pijn afgehaald worden. Na een consult gynaecoloog kunnen wij de bevalling verder begeleiden. Het middel werkt ongeveer 4 uur.

  • Ruggenprik (epiduraal); Bij deze methode wordt er continu een verdovende stof toegediend rondom de uittredende zenuwen van het ruggenmerg. De pijn wordt zo goed als weggenomen en werkt gedurende de hele ontsluitingperiode. U blijft wel gevoel houden in de benen. Indien u een ruggenprik nodig heeft zult u overgedragen worden aan de gynaecoloog en zal de anesthesist (24 uur per dag beschikbaar) komen om de epiduraal te plaatsen.

  • Lachgas; In het Ikazia ziekenhuis heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van lachgas tijdens de laatste fase van de bevalling. Dit gas dient u uzelf toe doormiddel van een kapje en haalt ook de scherpe kantjes van de weeën. Wij zijn in de praktijk geschoold en getraind om dit middel te mogen toedienen, er is geen verwijzing naar de gynaecoloog voor nodig.