Prenatale screening

U kunt uw ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen. Dit onderzoek heet prenatale screening. Deze onderzoeken zijn niet verplicht. U beslist zelf of u ze wilt.

U kunt kiezen voor twee verschillende vormen van prenatale screening: 

  1. screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom met de combinatietest of de NIPT 

  2. een structureel echoscopischonderzoek (SEO) ofwel 20-weken echo, waarmee u informatie krijgt of er aanwijzingen zijn voor lichamelijke, structurele afwijkingen bij uw ongeboren kind. 

Indien u meer informatie wenst over de onderzoeken zullen wij u tijdens een "counselingsgesprek" informeren over de onderzoeken en u begeleiden in het maken van een voor u juiste keuze. Ter voorbereiding op dit gesprek kunt u alvast onderstaande folder over screening op Down-, Edwards- en patausyndroom en de folder over het SEO (bij tabblad Standaard echo's) lezen.

Tevens kunt u via de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl informatie vinden over bovenstaande onderzoeken.

Tijdens uw eerste afspraak zullen we aan u vragen of u informatie wenst over prenatale screening.

Folder prenatale screening Verloskundigenpraktijk Carnisselande