Spoedsituatie: bel  06 - 546 901 15

Verloskundig Centrum Carnisselande

Spoedsituatie: bel  06 - 546 901 15

Klachten

Bij de begeleiding van je zwangerschap, bevalling en kraambed, willen wij zo goed mogelijk zorg verlenen. Toch kan het zo zijn dat er klachten ontstaan.

Als verloskundigen van Verloskundigenpraktijk Carnisselande, vinden wij het van belang om je te wijzen op onze klachtenregeling.

Als je klachten hebt over de verloskundige hulp of over de behandeling door één van ons, dan is het aan te raden om eerst met de verloskundige zelf daarover te praten. Als een gesprek het probleem niet heeft opgelost, bestaat de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de Klachtencommissie van de KNOV.

Je kunt jouw klacht over de verloskundige ook aan deze commissie voorleggen, als zij je bevalling poliklinisch heeft begeleid.

De KNOV Klachtencommissie:

  • Doet een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht
  • Kan een aanbeveling aan de verloskundige doen
  • Behandelt je klacht onafhankelijk
  • Hanteert het beginsel van hoor en wederhoor
  • Heeft geheimhoudingsplicht
  • Doet geen uitspraak over aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding

Het is altijd mogelijk je klacht ook aan een andere instantie voor te leggen, zoals een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

Enthousiast, schrijf je hier in!

Heb je vragen?
Neem gerust contact met ons op.

Verloskundig Centrum Carnisselande staat ingeschreven in het kwaliteitsregister verloskundigen.