Spoedsituatie: bel  06 - 546 901 15

Verloskundig Centrum Carnisselande

Spoedsituatie: bel  06 - 546 901 15

Prenatale screening

U kunt uw ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen. Dit onderzoek heet prenatale screening. Deze onderzoeken zijn niet verplicht. U beslist zelf of u ze wilt.

U kunt kiezen voor twee verschillende vormen van prenatale screening: 

  1. screening op Down-, Edwards- en Patausyndroom met de combinatietest of de NIPT 

  2. een structureel echoscopischonderzoek (SEO) ofwel 20-weken echo, waarmee u informatie krijgt of er aanwijzingen zijn voor lichamelijke, structurele afwijkingen bij uw ongeboren kind. 

Indien u meer informatie wenst over de onderzoeken zullen wij u tijdens een "counselingsgesprek" informeren over de onderzoeken en u begeleiden in het maken van een voor u juiste keuze. Ter voorbereiding op dit gesprek kunt u alvast onderstaande folder over screening op Down-, Edwards- en patausyndroom en de folder over het SEO (bij tabblad Standaard echo's) lezen.

Tevens kunt u via de website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl informatie vinden over bovenstaande onderzoeken.

Tijdens uw eerste afspraak zullen we aan u vragen of u informatie wenst over prenatale screening.

Folder prenatale screening

Enthousiast, schrijf je hier in!

Heb je vragen?
Neem gerust contact met ons op.

Verloskundig Centrum Carnisselande staat ingeschreven in het kwaliteitsregister verloskundigen.